Opis proizvoda

Sredstvo za pripremu vode (10 ml u 40l vode).

Brzo pretvaranje vode iz slavine u zdravu akvarijsku vodu. Osigurana je zaštita mukoznih membrana, škrga, kože i peraja. Preporučuje se koristiti pri svakoj promjeni vode i kod postavljanja akvarija. Trenutačno neutralizira toksične teške metale i klor.