Opis proizvoda

JBL NovoBel Potpuna osnovna hrana u listićima za sve akvarijske ribice – precizno izbalansirana hrana.

Uputa za hranjenje: hraniti 1-2 puta dnevno količinom koja se pojede za par minuta. Mlade ribe na isti način 3-4 puta.

Sastojci: ribe i riblji nusproizvod, povrće, žitarice, mekušci i ljuskari, biljni nusproizvodi, ekstrakt biljnih proteina, kvasci, jaja i produkti jaja, alge