Opis proizvoda

Hrana za slatkovodne velike kornjače – suhe ribice (hemiculter leucisculus).

Način uporabe: davati male količine ribica, jedan ili dva puta na dan, ovisno o broju kornjača i o količini koja se momentalno potroši. Eventualno dopuniti ishranu sa jednim polivitaminskim proizvodom.