Opis proizvoda

Smjesa s povrćem kao dopunska hrana za ptice zrnojede. Može se upotrijebiti kao dodatak prehrani ptica tokom cijele godine.

Način uporabe: usipati u posudicu količinu dovoljnu za zadovoljavanje dnevne potrebe i ostaviti na slobodno raspolaganje ptičice, preporučeno svaki dan svježe. Davati svaki dan svježu i čistu vodu.