Opis proizvoda

Hrana za slatkovodne velike kornjače – sušene riječne kozice (neocaridina heteropoda – vodeni beskralježnjaci).

Način uporabe: davati male količine račića, jedan ili dva puta na dan, ovisno o broju kornjača i o količini koja se momentalno potroši. Eventualno dopuniti ishranu sa jednim polivitaminskim proizvodom.